→ فَائِدَة, يَسْتَفِيدُ prospět, užitek nyde godt af, udbytte nützen, Vorteil όφελος, ωφελώ beneficiar, beneficio hyöty, hyötyä avantage, bénéficier imati koristi, korist beneficiare, beneficio 利益, 利益を得る 이익, 이익이 되다 profiteren, voordeel fordel, gagne korzyść, przynieść korzyść beneficiar, benefício выгода, приносить пользу förmån, gagna ผลประโยชน์, มีประโยชน์ต่อ yarar, yarar sağlamak được lợi, lợi ích 利益, 有益于
My wife and I used the services of PBS for the sale of our company, WPA Cleaning. The main thing that impressed us was the easy friendly use of the services. We were always given updates on progress and out of hours response. Easy to find and park when we went to their offices. The settling agent they use was also very easy to use. We would recommend PBS and Paul & Russell for the sale of your company.
I can only put this down to the excellent business profile you prepared. Providing all the information you required actually was a bit of a pain but I can appreciate now how important all the detail was. There was simply no comparison between this professionally produced profile complete with colour photos that PBS produced to the rolled up sheets of paper that the other broker was trying to use to sell the business.
Benefit Cosmetics is the processing controller of your data. The information you provide is to send communications about Benefit Cosmetics offers, news and events. Your data will be shared with Benefit Cosmetics if you have expressed your wish to receive Beauty news. For more information about the processing of your personal data and to know your rights, please consult our Privacy Policy.
×