→ فَائِدَة, يَسْتَفِيدُ prospět, užitek nyde godt af, udbytte nützen, Vorteil όφελος, ωφελώ beneficiar, beneficio hyöty, hyötyä avantage, bénéficier imati koristi, korist beneficiare, beneficio 利益, 利益を得る 이익, 이익이 되다 profiteren, voordeel fordel, gagne korzyść, przynieść korzyść beneficiar, benefício выгода, приносить пользу förmån, gagna ผลประโยชน์, มีประโยชน์ต่อ yarar, yarar sağlamak được lợi, lợi ích 利益, 有益于
Franchises: A franchise is a system in which entrepreneurs purchase the rights to open and run a business from a larger corporation.[9] Franchising in the United States is widespread and is a major economic powerhouse. One out of twelve retail businesses in the United States are franchised and 8 million people are employed in a franchised business.[10]
Artemis Resources will undertake a high resolution, low level, airborne magnetic survey targeting gold-copper mineralisation at its Armada prospect located near the Telfer mine in the eastern Pilbara region of WA. The 600 square kilometre tenement holding is effectively surrounded by Greatland Gold’s Havieron project where recent diamond drilling returned an amazing intersection of 275 metres grading 4.77g/t gold and 0.61% copper from 459m down-hole.
The size and scope of the business firm and its structure, management, and ownership, broadly analyzed in the theory of the firm. Generally, a smaller business is more flexible, while larger businesses, or those with wider ownership or more formal structures, will usually tend to be organized as corporations or (less often) partnerships. In addition, a business that wishes to raise money on a stock market or to be owned by a wide range of people will often be required to adopt a specific legal form to do so.
TNG Ltd has hit a major milestone at its Mount Peake vanadium-titanium-iron project in the Northern Territory with the grant of four mineral leases over the development. This adds to the recent signing of the Native Title Agreements and binding term sheet for titanium offtake, providing the company with the security of tenure it needs to seek project financing.

If you work while receiving regular benefits and have served your waiting period, you will be able to keep 50 cents of your EI benefits for every dollar you earn, up to 90 percent of the weekly insurable earnings used to calculate your EI benefit amount. This 90 percent amount is called the earnings threshold. If you earn any money above this threshold, we will deduct it dollar for dollar from your benefits.
Businesses often have important "intellectual property" that needs protection from competitors for the company to stay profitable. This could require patents, copyrights, trademarks, or preservation of trade secrets. Most businesses have names, logos, and similar branding techniques that could benefit from trademarking. Patents and copyrights in the United States are largely governed by federal law, while trade secrets and trademarking are mostly a matter of state law. Because of the nature of intellectual property, a business needs protection in every jurisdiction in which they are concerned about competitors. Many countries are signatories to international treaties concerning intellectual property, and thus companies registered in these countries are subject to national laws bound by these treaties. In order to protect trade secrets, companies may require employees to sign noncompete clauses which will impose limitations on an employee's interactions with stakeholders, and competitors.

Southern Gold has used 3D modelling of mapped and sampled quartz veining at its Kochang underground mine in South Korea, to generate an exploration target of between 500,000 and 700,000 tonnes with a grade range between 5 and 7g/t gold and 27 - 35g/t silver. The company’s JV partner, Bluebird Ventures, is finalising its feasibility report on the reopening of the historical mine.
If you work while receiving regular benefits and have served your waiting period, you will be able to keep 50 cents of your EI benefits for every dollar you earn, up to 90 percent of the weekly insurable earnings used to calculate your EI benefit amount. This 90 percent amount is called the earnings threshold. If you earn any money above this threshold, we will deduct it dollar for dollar from your benefits.

A company limited by shares: The most common form of the company used for business ventures. Specifically, a limited company is a "company in which the liability of each shareholder is limited to the amount individually invested" with corporations being "the most common example of a limited company."[11] This type of company is common in England and many English-speaking countries. A company limited by shares may be a
Manufacturing is the production of merchandise for use or sale using labour and machines, tools, chemical and biological processing, or formulation. The term may refer to a range of human activity, from handicraft to high tech, but is most commonly applied to industrial production, in which raw materials are transformed into finished goods on a large scale.
Southern Gold has used 3D modelling of mapped and sampled quartz veining at its Kochang underground mine in South Korea, to generate an exploration target of between 500,000 and 700,000 tonnes with a grade range between 5 and 7g/t gold and 27 - 35g/t silver. The company’s JV partner, Bluebird Ventures, is finalising its feasibility report on the reopening of the historical mine.

The only exception is when EI regular benefits and extended parental benefits are paid during the 52-week period. As extended parental benefits are paid at a benefit rate of 33% of your average weekly insurable earnings, once 50 weeks of benefits have been paid, the weeks of extended parental benefits will be converted to an equivalent number of weeks that would have been paid at the 55% benefit rate. This conversion will determine how many more weeks of regular benefits and special benefits can be paid to reach the equivalent of 50 weeks paid at the 55% benefits rate. Any weeks where you return to work during this period will be considered weeks paid for the purposes of calculating the equivalent of 50 weeks paid at the 55% benefit rate. Once the number of additional weeks that can be paid is determined, the 52-week benefit period will be extended to allow for the additional weeks to be paid.

In recent decades, states modeled some of their assets and enterprises after business enterprises. In 2003, for example, the People's Republic of China modeled 80% of its state-owned enterprises on a company-type management system.[26] Many state institutions and enterprises in China and Russia have transformed into joint-stock companies, with part of their shares being listed on public stock markets.
The Australian Business section is published in The Australian daily to provide a national perspective coupled with in-depth analysis from the nation's leading business journalists. Only The Australian provides exclusive content from The Wall Street Journal, MarketWatch, The Times and Dow Jones Newswires along with expert commentary from leading industry journalists.

Artemis Resources will undertake a high resolution, low level, airborne magnetic survey targeting gold-copper mineralisation at its Armada prospect located near the Telfer mine in the eastern Pilbara region of WA. The 600 square kilometre tenement holding is effectively surrounded by Greatland Gold’s Havieron project where recent diamond drilling returned an amazing intersection of 275 metres grading 4.77g/t gold and 0.61% copper from 459m down-hole.

A company limited by guarantee: Commonly used where companies are formed for noncommercial purposes, such as clubs or charities. The members guarantee the payment of certain (usually nominal) amounts if the company goes into insolvent liquidation, but otherwise, they have no economic rights in relation to the company. This type of company is common in England. A company limited by guarantee may be with or without having share capital.

The EI Telephone Information Service is an automated telephone service that is available 24 hours a day, seven days a week. If you would prefer to speak to a representative, call 1 800 206-7218 between 8:30 a.m. and 4:30 p.m., Monday to Friday, and press "0." You can get general information about the EI program, the Social Insurance Number (SIN), and your specific EI claim.

TNG Ltd has hit a major milestone at its Mount Peake vanadium-titanium-iron project in the Northern Territory with the grant of four mineral leases over the development. This adds to the recent signing of the Native Title Agreements and binding term sheet for titanium offtake, providing the company with the security of tenure it needs to seek project financing.
It's important to make sure that you get all the help that you're entitled to. These pages give you information on benefits and tax credits if you are working or unemployed, sick or disabled, a parent, a young person, an older person or a veteran. There is also information about council tax and housing costs, national insurance, payment of benefits and problems with benefits.
×