→ فَائِدَة, يَسْتَفِيدُ prospět, užitek nyde godt af, udbytte nützen, Vorteil όφελος, ωφελώ beneficiar, beneficio hyöty, hyötyä avantage, bénéficier imati koristi, korist beneficiare, beneficio 利益, 利益を得る 이익, 이익이 되다 profiteren, voordeel fordel, gagne korzyść, przynieść korzyść beneficiar, benefício выгода, приносить пользу förmån, gagna ผลประโยชน์, มีประโยชน์ต่อ yarar, yarar sağlamak được lợi, lợi ích 利益, 有益于

This is a considerable benefit in an industry under pressure from rising transportation and raw material costs. — Leslie Patton, The Seattle Times, "Senior citizens are replacing teenagers as fast-food workers," 13 Nov. 2018 Without the cash or food, there were no visible benefits. — Dylan Matthews, Vox, "How a $50-a-year nutrition program cut domestic violence in Bangladesh," 12 Nov. 2018 But new evidence suggests there may still be benefits to getting the vaccine at a later age. — Korin Miller, SELF, "The HPV Vaccine Is Now FDA-Approved for People Over 26: What You Need to Know," 9 Oct. 2018 Some questions, answered: What are the benefits to passengers? — Barbara Peterson, Condé Nast Traveler, "The Future of Biometrics at the Airport," 20 Sep. 2018 Ford might have been in some profession for which publicity is a benefit. — Jennifer Wright, Harper's BAZAAR, "What Do Women Have to Do to Be Believed?," 20 Sep. 2018 There are numerous benefits of breastfeeding for mother and baby alike, such as shedding pregnancy weight and potentially reducing a baby’s risk of contracting certain illnesses. — Madeline Farber, Fox News, "Moms who breastfeed first child for at least 5 months likely to have 'more children overall,' study suggests," 19 Sep. 2018 Brands That Retain Value AptDeco, which launched in 2013, is an online platform that allows you to buy and sell used furniture with a major benefit. — Monique Valeris, ELLE Decor, "An Expert's Top Advice for Selling Furniture Online," 13 Sep. 2018 Protectionist policies can have a short-term benefit, but eventually hurt all parties involved. — Phillip Molnar, sandiegouniontribune.com, "Can the U.S. economy withstand a trade war?," 13 July 2018

The term is also often used colloquially (but not by lawyers or by public officials) to refer to a company. A company, on the other hand, is a separate legal entity and provides for limited liability, as well as corporate tax rates. A company structure is more complicated and expensive to set up, but offers more protection and benefits for the owner.
People with student loans may also benefit from refinancing their debt. — Anne Tergesen, WSJ, "How Millennials Can Maximize Savings for Retirement," 15 Nov. 2018 And your shoulders specifically may benefit immensely from rotator cuff exercises, which strengthen and stabilize the small muscles that help keep the ball-and-socket joint in place. — Amy Marturana, SELF, "12 Stretches to Relieve Tight Shoulders," 2 Nov. 2018 While famous moms may benefit from ample household help and access to massages, I’d be shocked if this didn’t hold true for Carrie Underwood too. — Petra Guglielmetti, Glamour, "Carrie Underwood Is Getting Shamed for Wearing Makeup to Her Son's Soccer Game," 23 Oct. 2018 Both the dying Hugo and the diminished Toby might benefit from this arrangement. — Maureen Corrigan, The Seattle Times, "Fans of Tana French are in for a surprise with ‘The Witch Elm’," 23 Oct. 2018 Attorney Gloria Allred, who represents the Greywind family, said after Crews' sentencing that the only good to come from such a horrific crime is the possibility that other Native American women may benefit from the legislation. — Fox News, "2nd trial in case that shined light on missing Native women," 16 Sep. 2018 Though, those with very dry or very oily skin might benefit from coconut the most. — Sable Yong, Teen Vogue, "Coconut Oil for Acne? Learn How It Can Help Clear Your Skin," 10 Sep. 2018 The spice can help relieve symptoms of arthritis and may also benefit kidney health, according to a review study published in Redox Biology. — Amy Gorin, NBC News, "7 food pairings that will increase nutrient absorption," 9 July 2018 But a new study suggests that women might benefit from individualized approaches to mammograms rather than from universal guidelines. — Orly Nadell Farber, STAT, "New approach to breast cancer screening — tailoring guidelines for each patient — may save lives and money, study says," 5 July 2018
The Benefits Calculator does not currently calculate benefit entitlement for students, although we are aiming for this to be included in the future. This is because special rules apply and the results provided will not be accurate if you continue with the calculation. This includes students who are full time or part time, or in further, higher, advanced or non advanced education.
×