→ فَائِدَة, يَسْتَفِيدُ prospět, užitek nyde godt af, udbytte nützen, Vorteil όφελος, ωφελώ beneficiar, beneficio hyöty, hyötyä avantage, bénéficier imati koristi, korist beneficiare, beneficio 利益, 利益を得る 이익, 이익이 되다 profiteren, voordeel fordel, gagne korzyść, przynieść korzyść beneficiar, benefício выгода, приносить пользу förmån, gagna ผลประโยชน์, มีประโยชน์ต่อ yarar, yarar sağlamak được lợi, lợi ích 利益, 有益于
The size and scope of the business firm and its structure, management, and ownership, broadly analyzed in the theory of the firm. Generally, a smaller business is more flexible, while larger businesses, or those with wider ownership or more formal structures, will usually tend to be organized as corporations or (less often) partnerships. In addition, a business that wishes to raise money on a stock market or to be owned by a wide range of people will often be required to adopt a specific legal form to do so.
An EI benefit claimant goes on an ocean cruise for a month and arranges for a friend to conceal their absence by signing and returning two EI claimant reports. As a result, the claimant illegally received $350 in benefits for each of the four weeks of the cruise. After investigation, we find that this was the first time the claimant and the friend had misused the EI system. As well, we find that they both knew that what they did was illegal but they did it anyway.
We will always store your personal details securely. We’ll use them to provide the service that you have requested, and communicate with you in the way(s) that you have agreed to. Your data may also be used for analysis purposes, to help us improve our services and communicate with you most effectively. We will only allow your information to be used by suppliers working on our behalf and we’ll only share it to deliver a service to you or if required to do so by law. For more details about how we process your data please see our Privacy Policy.
×