→ فَائِدَة, يَسْتَفِيدُ prospět, užitek nyde godt af, udbytte nützen, Vorteil όφελος, ωφελώ beneficiar, beneficio hyöty, hyötyä avantage, bénéficier imati koristi, korist beneficiare, beneficio 利益, 利益を得る 이익, 이익이 되다 profiteren, voordeel fordel, gagne korzyść, przynieść korzyść beneficiar, benefício выгода, приносить пользу förmån, gagna ผลประโยชน์, มีประโยชน์ต่อ yarar, yarar sağlamak được lợi, lợi ích 利益, 有益于

The size and scope of the business firm and its structure, management, and ownership, broadly analyzed in the theory of the firm. Generally, a smaller business is more flexible, while larger businesses, or those with wider ownership or more formal structures, will usually tend to be organized as corporations or (less often) partnerships. In addition, a business that wishes to raise money on a stock market or to be owned by a wide range of people will often be required to adopt a specific legal form to do so.
"Going public" through a process known as an initial public offering (IPO) means that part of the business will be owned by members of the public. This requires the organization as a distinct entity, to disclose information to the public, and adhering to a tighter set of laws and procedures. Most public entities are corporations that have sold shares, but increasingly there are also public LLC's that sell units (sometimes also called shares), and other more exotic entities as well, such as, for example, real estate investment trusts in the USA, and unit trusts in the UK. A general partnership cannot "go public".
A parent company is a company that owns enough voting stock in another firm to control management and operations by influencing or electing its board of directors; the second company being deemed as a subsidiary of the parent company. The definition of a parent company differs by jurisdiction, with the definition normally being defined by way of laws dealing with companies in that jurisdiction.

A limited liability company: "A company—statutorily authorized in certain states—that is characterized by limited liability, management by members or managers, and limitations on ownership transfer", i.e., L.L.C.[11] LLC structure has been called "hybrid" in that it "combines the characteristics of a corporation and of a partnership or sole proprietorship". Like a corporation, it has limited liability for members of the company, and like a partnership it has "flow-through taxation to the members" and must be "dissolved upon the death or bankruptcy of a member".[13]
Service Canada works to protect the EI program from misuse. One of the ways we do this is by working with employers and claimants to ensure the accuracy of the information we receive. With your help, we can reduce the amount of misuse and ensure that the EI program is used as it should be — as a program that provides temporary financial assistance to individuals who qualify.

Artemis Resources will undertake a high resolution, low level, airborne magnetic survey targeting gold-copper mineralisation at its Armada prospect located near the Telfer mine in the eastern Pilbara region of WA. The 600 square kilometre tenement holding is effectively surrounded by Greatland Gold’s Havieron project where recent diamond drilling returned an amazing intersection of 275 metres grading 4.77g/t gold and 0.61% copper from 459m down-hole.
When you answer this question, count all of the children that you are responsible for, even if you are subject to the Two Child Limit. Include any child who is away from home temporarily, for example in hospital or on holiday. You may also qualify for child related benefits if you can show you have responsibility for and are paying to support a child you are looking after in a private, informal fostering arrangement.
×